Biểu Phí

 • Số thứ tự

  Hạng mục

  Mức phí (VND)

 • 1

  Phí phát hành thẻ lần đầu (**)

  Miễn phí

 • 2

  Phí phát hành lại (do hết hạn sử dụng) (**)

  Miễn phí

 • 3

  Phí phát hành lại (do hỏng, mất, nâng hạng …) (**)

  Miễn phí

 • 4

  Phí dịch vụ phát hành nhanh (Áp dụng tại các địa bàn nơi có điểm giao dịch của ABBANK thuộc khu vực Miền bắc, Thành phố Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh)

  Miễn phí

 • 5

  Phí cấp lại PIN

  Miễn phí

 • 6

  Phí duy trì thẻ (thu theo năm) (**)

  Miễn phí

 • 7

  Thẻ chính

  Miễn phí

 • 8

  Thẻ phụ

  Miễn phí

 • 9

  Phí rút tiền tại ATM, ĐƯTM của ABBANK

  4%/số tiền GD, tối thiểu 50.000 VNĐ (*)

 • 10

  Phí rút tiền tại ATM, ĐƯTM khác

  4%/số tiền GD, tối thiểu 50.000 VNĐ (*)

 • 11

  Phí vấn tin, in sao kê tại ATM, ĐƯTM của ABBANK

  500 VNĐ

 • 12

  Phí vấn tin, in sao kê tại ATM của ngân hàng khác

  10000 VNĐ

 • 13

  Phí chuyển đổi ngoại tệ

  2,5 % * số tiền GD / giao dịch

 • 14

  Phí tra soát khiếu nại (trường hợp khiếu nại sai)

  Tối thiểu 130.000 VNĐ / giao dịch

 • 15

  Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc và khóa tạm thời (mở khóa thẻ không thu phí)

  Miễn phí

 • 16

  Phí dịch vụ SMS

  Miễn phí

 • 17

  Phí thanh toán hóa đơn tự động

  Miễn phí

 • 18

  Phí thay đổi hạn mức tín dụng (**)

  Miễn phí

 • 19

  Phí thay đổi tài sản đảm bảo (**)

  Miễn phí

 • 20

  Phí sử dụng vượt hạn mức mỗi lần (**)

  Miễn phí

 • 21

  Phí chậm thanh toán mỗi kỳ (**)

  4% số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán & tối thiểu 100.000 VNĐ

 • 22

  Số tiền thanh toán tối thiểu mỗi kỳ

  5% tổng dư nợ & tối thiểu là 100.000 VNĐ

 • 23

  Phí dịch vụ khác

  100.000 VNĐ / lần

 • 24

  Phí tất toán thẻ

  Miễn phí

 • 25

  Lãi suất

  19%

0

Hãy bật âm thanh để có trải nghiệm tốt nhất!